Afgelopen week werd aan de raad gevraagd de visie Arendsplein vast te stellen. Op merkelijk in die visie is dat alle inspraakreacties, een kleine dertigtal volgens het stadsbestuur geen aanleiding vormen tot een aanpassing . De ingebrachte reacties maar ook de argumenten van burgers en gemeenteraad zijn zonder meer weerlegt. Van actieve benadering, laat staan interactieve beleidsvorming is nimmer sprake geweest. Terwijl het ontbreken van burgerparticipatie is strijd is met de doelstellingen van het stadsakkoord. Blijft staan dat de vrees voor toename van parkeerdruk en de zorgen daaromtrent voor de volksgezondheid, woon- en leefgenot maar ook geluidsoverlast, maakt, dat deze locatie tot een groot meningsverschil kan leiden. En dat dit weer aanleiding geeft tot verkeerde oplossingen. Variërend van het planten van een enkele boom, tot de verkeerde bomen. Dit in plaats van het aanleggen van een parkje met inheemse planten en bomen zoals naaldbomen om fijnstof op te nemen.

De nieuwbouw op het Arendsplein met ± 150 woningen moet ook gasloos worden. Oosterhout hanteert hierin dezelfde lijn als de Tweede Kamer. "Geen gasaansluiting tenzij er zwaarwegende redenen zijn van maatschappelijk belang". Daarbij wordt ook weer niet gekeken naar het belang van onze burgers in het algemeen. Van gas los wordt op voorhand omarmd zonder inzicht in de gevolgen of doelmatigheid. In vergelijking met een woning met een gasaansluiting is een woning zonder gas, dus met een helemaal elektrische aansluiting 2 maal zo duur in gebruik. Het van gas los en het helemaal elektrisch maken van een woning voor plusminus 25.000,- euro is voor heel wat huishoudens niet te betalen. In de groene logica is verder niet duidelijk waarom Oosterhout van het huishoudgas af zou moeten.

Groen Brabant weet dat we met het gas gebruik, de enorme natuur aantasting van zeldzame moerasbossen en oerwouden voor elektriciteit, kunnen voorkomen. Het vervangen van gas door elektra heeft verder nauwelijks invloed op de vermindering van de CO2 uitstoot. Sterker nog ombouw naar gas vrij, en volledig elektrisch zoals nu wordt aanbevolen, verhoogd nog vele jaren de CO2 uitstoot. En minder gas oppompen gaat de aardbevingen in Groningen niet stoppen, aldus wetenschappers. Zonder gas alle huizen en gebouwen bij 10 graden vorst verwarmen, is ook onmogelijk, vanwege de stroomvraag tussen 17.00 uur en 23.00 uur. Een stad zoals Oosterhout waar men roept van gas los te willen kijkt dan meestal in de richting van aardwarmte. Door aardwarmte te gaan gebruiken, kan men wachten op grootschalige problemen, net als bij het winnen van schaliegas De risico’s van de winning van aardwarmte per put zijn weliswaar niet veel groter. Maar je moet veel meer putten boren om een beetje energie te winnen. Daarbij blijf je zout water rond pompen. Zout water dat inclusief aardolie en gasresten naar boven komt. Resumé van gas los is veel te duur vooral voor de gewone man. Groen Brabant vindt dat we naar maatregelen moeten met de hoogste opbrengst tegen de laagste kosten.

Cees Noltee Groen Brabant