De wens van de buurtbewoners moet doorslaggevend zijn. Dat is, en was van het begin af aan het uitgangspunt van Groen Brabant, in het dossier vluchtelingenopvang in het Zandoogje. Groen Brabant wilde daarover een gemeentelijke peiling onder de buurtbewoners houden om hun mening te horen, maar kreeg daarvoor bij de gemeenteraad, op de GBV na, geen handen over elkaar. En een voorstel van ons, om de locatie ‘t Zandoogje te schrappen als huisvesting voor vluchtelingen kreeg alleen de goedkeuring van GBV en Gemeentebelangen. De VVD wilde ook hier weer de kool en de geit sparen, door middel van tegen te stemmen.

Van een politieke partij die deel uit maakt van het stadsbestuur mag volgens ons wel wat meer uitgaan en verwacht worden. Zij zouden zichzelf en hun politieke standpunten inzake heikele kwesties zoals een asielzoekerscentrum in een woonwijk uiterts serieus moeten nemen. Dat betekent dat je moet doen aan politieke machtsvorming om jouw standpunten helemaal of ten dele gerealiseerd te krijgen. En juist daarop heeft de VVD verzaakt door niet in te stemmen met het voorstel van Groen Brabant en GBV om de locatie ’t Zandoogje te schrappen. Volgens mij een gemiste kans.

Cees Noltee Groen Brabant