Soms is er behoefte om tussentijds ‘snel’ over een onderwerp de mening van de bevolking te peilen. Een preferendum ofwel een kort onderzoek, kan dan uitkomst bieden, zoals over de komst van jonge vluchtelingen naar het Zandoogje. Een preferendum is geen referendum, en geen beleidsbepaler. De vicevoorzitter van de gemeenteraad wil de burgers laten geloven dat een preferendum houden, populistisch is. Dit getuigt van het demoniseren van de indiener en het systeem. Want een preferendum levert informatie op voor de raad om zijn verantwoording te nemen, en om een goede bestuurlijke afweging te kunnen maken.

Door het houden van een preferendum kunnen de bewoners, rondom ’t Zandoogje, worden gevraagd om te kiezen uit meerdere opties, en zelf prioriteiten te stellen. Het pluspunt daarvan is dat de bewoners dit positief zullen ervaren, terwijl dat bij een traditionele enquête, niet zo is. Daar komt bij dat zo’n meningspeiling van bewoners rondom ‘t Zandoogje, niet veel geld en tijd kost. Het stadsbestuur bij monde van de wethouder voor inburgering, van de SP, wilde niets weten van het voorstel van Groen Brabant. Mensen uit de buurt kunnen naar een inloopavond en inspreken bij de gemeenteraad, was zijn antwoord hierop. Hoeveel geld en tijd dat daarin gaat zitten gaf hij niet aan, en komen we ook niet te weten. Laat staan dat hij ieders mening wil weten en daar ook nog wat mee wil doen. Maar ja wat hadden we anders verwacht, van een wethouder die alles wat niet in zijn straatje past afdoet als PVV praat.

Cees Noltee Groen Brabant