Dit is precies wat er ontbreekt bij beslissingen die Oosterhoutse politiekers nemen. Als burger zou ik me monddood gemaakt voelen. Erger nog: er bekruipt mij welhaast het lijdzame gevoel dat het niet uitmaakt wat de gewone mens denkt, wil of doet. Een "macht" van bovenaf weet wel precies wat goed voor me is. Beslissingen worden door die alwetende genomen en de consequenties daarvan dien ik als simpel burgertje maar te aanvaarden. Natuurlijk, het is onuitvoerbaar om elke individuele wens te honoreren. Daar is consensus voor. Wat doet politiek Oosterhout? Wat gebeurd er met vragen, angsten (al dan niet terecht), onzekerheden over gevolgen van beslissingen die "men " maakt? Die worden bij voorbaat genegeerd, of erger nog weggelachen. Ook al heeft een niet onaanzienlijke groep Oosterhouters andere ideeën, mogelijk afwijkende standpunten, dan nog is het nog steeds de plicht van de politiek om mensen serieus te nemen.

De gewone doorsnee bevolking heeft vragen en ook zorgen over de grote toestroom van migranten. Over wat dit voor hen, hun gezin, familie, dorp of stad betekent. Of de politiek dat nou belachelijk, racistisch, kortzichtig vindt, of niet. Als dat honend wordt weggelachen voelen zij zich niet meer serieus genomen als mens en als onderdeel van Oosterhout. Het begint al door zelfs Groen Brabant de partij die de burgers wel frank en vrij wil horen, en daar conclusies uittrekt, te boekstaven als naïef en populistisch. Wij vinden dat beter dan weg kijken!

Cees Noltee Groen Brabant