Met uitzondering van de beschermde stads en dorpsgezichten en monumenten wordt in Oosterhout alle gebouwen welstandsvrij. Het stadsbestuur gaat wel met een regeling, die extreme dingen verbiedt toch een vinger in de pap houden. Zo wordt de burger via de voordeur uitgenodigd zijn gang te gaan in welstandsvrije gebieden, maar via de achterdeur staat de gemeente klaar die zelfde burger tot de orde te roepen. Dit is zo tegenstrijdig als het maar zijn kan. Een gemeenteraad met de VVD voorop, die zo grootmoedig haar vertrouwen schenkt aan de burger en diens gevoel voor wat mooi en lelijk is, moet volgens ons niet de burger dreigen met zo’n regeling. Welstandsvrij is welstandsvrij, en dat betekent dat er geen welstandseisen gelden en het bouwplan niet aan een welstandscommissie hoeft te worden voorgelegd. Dat recht heeft de burger nu eenmaal gekregen van de gemeenteraad, dan moet die niet achteraf gaan zeuren of iets mooi of lelijk is.

Door iets welstandsvrij te maken, kies je er als gemeente voor geen oordeel te hebben over mooi of lelijk. De regeling die extremen verbiedt wordt hiermee misbruikt als vluchtheuvel om tegenstanders van welstandsvrije gebieden voor te houden. dat er altijd nog kan worden opgetreden tegen de spreekwoordelijke paarse kastelen. Groen Brabant is tegen het welstandsvrij maken van Oosterhout. We kunnen namelijk niet zonder regels, omdat bij bouwplannen ook altijd het belang van directe buren, buurtgenoten, wijkbewoners en alle stadsbewoners in het geding is.

Cees Noltee Groen Brabant