Het stadsbestuur moet haar negatieve gedachtegang rondom zorgverlening veranderen. Zij moeten namelijk niet altijd tegengesteld zijn aan het oordeel van de adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid. Die vinden namelijk dat het helemaal niet meer vergoeden van huishoudelijke hulp, buiten de Wmo 2015 valt. Maar ook het invoeren van een inkomens- en vermogenstoets valt volgens hen buiten die beleidsruimte. Een meerderheid van de raad steunde onze gedachte hierover niet, en stonden achter het stadsbestuur. Ook wil het stadsbestuur een onderzoek doen om het doelgroepenbad van zwembad de Warande vanaf augustus enkele dagen per week op te warmen van 30 graden naar 32 graden.

Jammer dat men bij het vaststellen van het plan van eisen van dat zwembad, daar geen rekening mee heeft gehouden. Er had dan op voorhand maatregelen kunnen worden genomen om de 135.000 kubieke meter extra gas die dat voorstel nu gaat kosten, te verminderen. In de voorstellen die wij hier eerder over in dienden zaten namelijk genoeg mogelijkheden. Een zwembad dat energie opwekt in plaats van alleen maar gebruiken en de lucht zuivert, bijvoorbeeld. Het stadsbestuur vond dit toen te ver gaan, en keek meer naar de kortere termijn en de goedkopere oplossing.. Het is maar net wat je wilt.

Cees Noltee