Duizenden Oosterhouters rijden jaarlijks naar Frankrijk om onder honderd jaar oude platanen op Franse marktjes en pleinen te genieten van het leven. De platanen in Oosterhout verliezen op dit moment veel blad. Dat komt omdat veel platanen last hebben van de zogenoemde bladvlekkenziekte. De ziekte uit zich door gele en bruine bladeren en de jonge bladeren sterven af door de schimmels. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die overwintert op afgevallen blad. In de zomer kan weer een nieuwe infectie optreden. De bladvlekkenziekte is de meest voorkomende aantasting bij de plataan. De bladvlekkenziekte heeft geen gevolgen voor de conditie van de boom en komt overigens ook bij andere boomsoorten voor zoals bij wilgen, kastanjes, populieren en esdoorns.

De ziekte komt bij platanen vooral voor in een koud en nat voorjaar. Omdat de conditie van de boom niet wordt aangetast, is het niet nodig om de ziekte te bestrijden. Platanen herstellen zich snel als het weer warmer en droger wordt. Het stadsbestuur zou overigens het afgevallen blad op moeten laten ruimen en goed vercomposteren om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Maar ja, iedereen weet zo zachtjes aan wel dat omwille van de centen het stadsbestuur het vaak zo noodzakelijke werk achterwege laat. Laten we hopen dat er nog een tijd komt dat we daar een ommekeer in krijgen.

Cees Noltee