Hoe garanderen we dat we een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving voor alle burgers houden en krijgen? Naar onze mening niet, door het welstandvrij maken van Oosterhout zoals een meerderheid van de gemeenteraad gedaan heeft. Zonder hierbij zelfs eens te onderzoeken hoe de vierkantemeterprijzen van woningen in welstandsgebieden, zich hebben ontwikkeld in vergelijking tot welstandsvrije gebieden. Ik vermoed dat menig fervent tegenstander van welstand wel eens raar op zijn neus zou kijken bij deze vergelijking.

Want welstand zorgt er namelijk voor dat gemeenten een goed instrument in handen hebben voor het op orde houden van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het zorgt ervoor dat de wensen en smaken van bewoners gerealiseerd worden op een manier die de kwaliteit van buurt, stad en landschap versterkt. Het feit dat in 2014 geen klachten en bezwaren zijn ingediend over welstand, zegt alles. Maar ook, dat in voorgaande jaren maar gemiddeld 1 of 2 bezwaren per jaar zijn ingediend naar aanleiding van een negatief welstandsadvies op 300 adviezen. Volgens mij is het afschaffen van welstand een overtrokken reactie op incidentele problemen, het kind is nu met het badwater weggegooid. Dit noem ik nou welstandrammen.

Cees Noltee