logo

Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout,

Slotjesveld 1,

4900 GB Oosterhout.

Oosterhout, 07-06-2018

Onderwerp: art. 39 vragen Brand ELD Weststad Oosterhout

Geacht college,

Gelet op het gestelde in art. 39 volgens het reglement van orde voor de raad van Oosterhout stelt Groen Brabant het volgende aan de orde.

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat er een brand woedde bij ELD op Weststad. Het OM is destijds een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van deze brand. En toen werd het stil. Heel stil. Op herhaalde vragen van Groen Brabant kwam nooit een passend antwoord. Totdat een verslaggever van BNdeStem navraag deed bij de provincie. De kop boven zijn artikel spreekt boekdelen: Brand ELD Oosterhout door 'onprofessioneel handelen' (Artikel BndeStem)

ADe journalist in kwestie heeft ondanks aandringen bij de provincie geen beschikking gekregen over het rapport. Echter, uit zijn communicatie met de provincie en OM blijkt wel dat we kunnen spreken over zorgelijke feiten. De provincie geeft geen antwoord omdat de verantwoordelijke vogel gevlogen is. De betrokken inspecteur die ELD in zijn pakket had is sinds kort met pensioen.

Uit de communicatie tussen journalist en medewerker OM:

European Liquid Drumming B.V. (ELD) in Oosterhout heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een betaling van een geldbedrag van € 45.000 geaccepteerd. Dit omdat het bedrijf - waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen- volgens het OM de veiligheidsregels niet of onvoldoende had nageleefd, waardoor er op 4 juni 2013 brand kon ontstaan. Het OM ziet de betaling van een bedrag van € 45.000 als een passende afdoening voor de betreffende strafbare feiten. In de zittingszaal zou het Openbaar Ministerie tot een vergelijkbare strafeis zijn gekomen.

 • Bent u het met Groen Brabant eens dat de schikking buiten de zittingszaal niet tot enige transparantie heeft geleid? Dat in een zitting de informatie wél vrij toegankelijk was geweest?
 • Waarom houdt de provincie het rapport angstvallig verborgen?
 • Wilt u de provincie bewegen tot openbaarmaking van het rapport? Zo nee, waarom niet?
 • Is het voor bedrijven mogelijk via een schikking met het OM onwelgevallige informatie voor burgers verborgen te houden?

Uit de communicatie tussen journalist en medewerker OM:

Bij de brand in juni 2013 is één van de loodsen van ELD volledig uitgebrand. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Onder leiding van het Functioneel Parket is door de politie Zeeland West Brabant een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat vermoedelijk restanten van het laden of lossen van verschillende gevaarlijke stoffen in één opslagcontainer van 1000 liter (IBC) werden verzameld en bewaard. Dit betrof ook brandbare stoffen en met elkaar onverenigbare combinaties van stoffen. Ook werd die container opgeslagen in een loods die niet was uitgerust voor de opslag van met elkaar onverenigbare combinaties van stoffen. Het OM vindt dat het bedrijf de risico’s van deze werkwijze onvoldoende heeft onderzocht en beoordeeld. Uit het onderzoek is gebleken dat de brand vermoedelijk zo is ontstaan.

Na aanmerkingen van de provincie op het Oosterhouts stadsbestuur over haar handelen bij genoemde brand bij ELD stelde u in een door u uitgebracht filmpje dat burgers op geen enkele manier in gevaar zijn geweest (filmpje onder artikelvragen). De deskundige, die in het eerder vermelde artikel van BNdeStem aan het woord komt, doet echter wat anders vermoeden.

 • Staat u nog steeds achter de uitspraak dat de Oosterhoutse burger geen enkel gevaar heeft gelopen?
 • Bent u nog steeds van mening dat u geen enkele blaam treft? Zo ja, waarom?
 • Vindt u met ons dat de raad moet kunnen vertrouwen op de info die zij krijgt van het college?

In afwachting van uw antwoorden,

C.J. Noltee

Groen Brabant

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.png