Groen Brabant is opmerkzaam gemaakt op het feit dat bewoners van Vrachelen die aan het Markkanaal wonen erg veel geluid overlast van scheepsgeneratoren zowel overdag als in de nacht ondervinden. Hierdoor ontstaan gezondheidsproblemen i.v.m. slechte nachtrust en door het inademen van slechte lucht. Er is ook stankoverlast door diesel van die generatoren. Bovendien is er een groot veiligheidsprobleem inzake gevaarlijke stoffen zoals styreen. Styreen is een kleurloze vloeistof met een onaangename reuk. Styreen heeft een vlampunt van 32 graden waardoor vrijkomende dampen potentieel explosiegevaarlijk kunnen zijn. Initiatieven om aan deze klachten een einde te maken van zowel de vereniging van eigenaren, als van particulieren hebben in het verleden niet mogen baten.

De oplossing zou volgens belanghebbenden maar ook volgens Groen Brabant kunnen zijn dat er een vaste stroomvoorziening aan de wal aangelegd zou worden. Groen Brabant wil het stadsbestuur naar aanleiding hiervan en in het kader van de doelstelling die het stadsbestuur zich heeft gesteld goederenvervoer te verduurzamen enkele vragen stellen:

- Is het stadsbestuur bereidt naar aanleiding van deze problematiek over te gaan tot het aanleggen van een paaltje met stroom, waarbij de schippers betalen met een chipkaart bij de aanlegplaatsen aan het Markkanaal, maar ook op de nieuwe aanlegplaatsen ter hoogte van de nieuwbouw op het Kanaleneiland?

- Is het stadsbestuur bereidt om daarna het gebruik van eigen generatoren te verbieden?

- Is het stadsbestuur bereidt het probleem met styreenschepen en het afmeren op deze plaatsen te tackelen?

Cees Noltee Groen Brabant