Na het drama met onze ex burgemeester horen wij steeds meer "Wij willen zelf onze burgemeester kiezen". Natuurlijk is het van de zotte dat burgers nog steeds geen zeggenschap hebben wie dat moet worden. Dat willen wij nu met u veranderen in Oosterhout. Op landelijk niveau is men bezig de gekozen burgemeester mogelijk te maken. Dit duurt nog wel een paar jaar dus komt het te laat voor de nieuwe burgemeester van Oosterhout.

Het plan is eenvoudig. Uiteindelijk wordt de nieuwe burgemeester van Oosterhout benoemd door de minister. Deze volgt tegenwoordig bijna altijd de aanbeveling van de gemeenteraad. Het is ook de gemeenteraad die het selectieproces begint met het opstellen van een profielschets. Hierin kan de Oosterhoutse gemeenteraad als selectiecriterium opnemen dat de burgemeesterskandidaten zichzelf als zodanig bekendmaken en meewerken aan een verkiezing annex burgerraadpleging. Dus wat dat betreft geen geheimhouding meer en geen zogenaamde achterkamertjes, wel een openbare kandidatuur. Wat Groen Brabant betreft als de gemeenteraad hieraan wil meewerken en indienen een fantastisch project, waarin de burgers de grote winnaars kunnen zijn.