Woede en onmacht over de affaire met ex burgemeester Huisman, dat is wat er nog steeds speelt in Oosterhout. Het stadsbestuur houdt zich van den domme en stelt dat de raad als werkgever van de burgemeester - wat overigens niet waar is - de schuldige is. In debatten kan en mag de hele affaire niet aan de orde komen. Stel je voor dat er meer koppen zullen rollen.

Fractievoorzitter Melsen van de VVD stuurt geen VVD burgemeester weg. Groen Brabant is van mening dat de energie van deze maatschappelijke woede dient te worden omgezet in daden. Wij hebben de Tweede Kamer middels een motie opgeroepen om de wetten en regels aan te passen die riante vergoedingen, ook na aantoonbaar laakbaar gedrag, mogelijk maken. Maar ook om de zwijgplicht van gemeenteraden in dit soort situaties op te heffen. Omdat deze aanpassingen vaak een hele tijd duren roept Groen Brabant de gemeenteraad van Oosterhout op om de volgende passage op te nemen in de komende profielschets omtrent een nieuwe burgemeester.

"De gemeente Oosterhout heeft de eerstkomende 12 jaar geen behoefte aan een burgemeester van VVD-huize."

Dat is waar de burgers van Oosterhout op zijn minst recht op hebben. Toch zeker nu de komende jaren de lasten met € 800.000 zullen stijgen. De VVD-slogan 'lokale lasten worden niet vanzelf lager' krijgt door deze kwestie enigszins een nare bijsmaak.

Cees Noltee
Groen Brabant