Mensen met een laag inkomen gaan meer bijdragen aan verduurzaming onder Rutte 3, terwijl rijken en bedrijven de dans ontspringen. Dat is kort gezegd de conclusie van het rapport dat Milieudefensie deze week presenteerde. De lokale politiek, nu aan zet is geen haar beter. Alle partijen in Oosterhout behalve Groen Brabant lopen in hun lokale verkiezingsprogramma weg met vergroening en verduurzaming. En ondertussen blijft de belangrijkste vraag onbeantwoord: wie betaalt de rekening? Het kabinet komt nu opeens met subsidievrije windmolens op zee. Wereldnieuws, een primeur? Zou het echt?

Natuurlijk niet, veel investeringskosten zijn afgewenteld op Tennet die deze kosten via de post Netbeheer aan de burger doorberekend. De conclusie van dit al is dat de wereld de komende decennia niet zonder gas en olie kan, ondanks de groeiende inbreng van wind en zonenergie. Dit is een logische vaststelling die de lezer zich moet realiseren. Immers elk extra opgesteld weer-afhankelijk vermogen van wind en zon vergt evenveel weer-onafhankelijke achtervang in de vorm van hout, kolen gas of kerngestookte centrales. Dus, hoe meer windparken en zonnefabrieken, des te groter de behoefte aan gas en kolen gestookte en kerncentrales. Dat ook de 21ste eeuw, de eeuw van fossiele brandstoffen zal blijven, kan men lezen in de werken van Vaclav Smil, een expert op dit gebied. Denk maar niet dat Oosterhoutse politici zich wagen aan die degelijke kost. Geen tijd voor.

Cees Noltee Groen Brabant