Bewoners van de wijken naast de Bovenste weg zijn bang voor meer fijnstof en herrie bij aansluiting N629 op de Bovenste weg. Zij trekken daarom aan de bel. Is dit terecht? Volgens de partijen Gemeentebelangen VVD en Groen Links niet. Fijnstof en geluid nemen iets toe, maar alles blijft binnen de normen zeggen ze. Ze hebben het achter hun bureau berekend aan de hand van een berekeningsmodel,maar het is niet ter plaatse gemeten. De nu nog verantwoordelijke wethouder Vissers geeft zelfs aan dat de toename van fijnstof op de Bovenste weg zeer klein is. Het probleem ligt volgens hem bij de A27 waarop men nu 130 kilometer per uur mag rijden. Hierdoor is er een toename van geluid en fijnstof. Maar dit laatste is ook niet gemeten. En voor fijnstof is er geen methode van meten ter plaatse beschikbaar zoals voor andere schadelijke emissies.

De metingen voor fijnstof moeten in het laboratorium op een rollenbank gedaan worden. Overigens wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van testapparatuur waarmee fijnstof emissies op de weg gemeten kunnen worden. De grootste partij met 10 zetels denkt niet dat het bestemmingsplan nog teruggedraaid kan worden. Dan moeten we wel een heel goede reden hebben. Net of het niet goed kunnen meten van fijnstof en het verminderen ervan geen goede reden is. Met zulke uitspraken kunnen we nog wel wat hulp van wie dan ook gebruiken.

Cees Noltee Groen Brabant