Het zal u vast ook opgevallen zijn dat we in een maatschappij leven waarbij het neoliberalisme hoogtij viert. Alles wat los en vast zit moet verhandelbaar kunnen zijn. Zo ook data. Banken die bijv. uw betaalgegevens aan derden willen verkopen, zodat u doelgericht met reclame bestookt of uitgesloten van aankopen kan worden. Verzekeringen die graag op voorhand willen weten of u hen geld oplevert, anders volgt uitsluiting. Gemeenschappelijke regelingen die op hun beurt weer verbanden aangaan met andere, met als gevolg dat uw data zich als een olievlek verspreidt. Data is big business. Ook gemeenten beschikken over veel data van hun inwoners.

Zo heeft u afgelopen week kunnen lezen dat uw stadsbestuur en Thuisvester een convenant betreffende uitvoering privacyregels bij het uitwisselen van persoonsgegevens hebben ondertekend. Het zijn prachtige persberichten maar Groen Brabant wil ook dat het stadsbestuur op de gemeentelijke website duidelijk gaat vermelden welke data er met welke derde partijen gedeeld wordt. De veiligheidsketting is zo sterk als de zwakste schakel, en daarom moet het stadsbestuur ook duidelijk aangeven welke sancties volgen op eventuele misbruik van uw data. Groen Brabant vindt dat iedere persoon zelf zou moeten kunnen beslissen aan wie hij zijn persoonsgegevens verstrekt. Hij zou ook op de hoogte moeten zijn wat ermee wordt gedaan.

Cees Noltee Groen Brabant