Groen Brabant heeft het standpunt van het college waarin wordt gesteld dat in de nieuwbouwwijk Boswachterij Dorst aan de wettelijke geluidsnormen wordt voldaan, maar dat de leefbaarheid voor de betreffende bewoners niet uit het oog mag worden verloren. Leefbaarheid betekent voor Groen Brabant de mens centraal, niet de kwantiteit maar de kwaliteit. Leefbaarheid betekent voor ons ook het voorkomen en bestrijden van milieubelasting, waaronder geluidsoverlast. Ofwel de verschaffing van woongenot, met zo min mogelijk geluidsoverlast.

Net als het college vinden wij dat daarvoor maatregelen genomen moeten worden om dit te bereiken ook al kost dit, of in andere gevallen, de nodige euro’s. Hiermee kan men ter hoogte van de toegangspoort dat een geluidslek in de geluidswal veroorzaakt een extra geluidsscherm plaatsen. Over andere gevallen gesproken wij doelen daarmee op het dossier uitbreiding N629 en daarin de gewenste uitbreiding van de geluidswal ter hoogte van de Papendonk. In Dorst gaat het om 11 gevallen, in Dommelbergen gaat het om honderden inwoners van Oosterhout (Kruidenbuurt, Schildersbuurt, Molenbuurt, Leijsenakkers). In Dorst wordt gesproken over een piekbelasting , maar in Dommelbergen is er sprake van constante belasting van de A27 en de N629 die met de geplande uitbreiding alleen maar zal toenemen. Wij zullen het college vragen of zij de geluidswal aan de Papendonk gaan uitbreiden, en daarmee de leefbaarheid in Dommelbergen gaan waarborgen?

Cees Noltee