De klimaatverandering vraagt volgens het stadsbestuur ontegenzeggelijk ook in Oosterhout om ingrepen. Volgens de klimaathype moeten we de aarde redden. Over de twee kantjes uit de begroting 2020 wordt vervolgens door geen van de partijen ook maar iets gezegd, enkel Groen Brabant laat hierover van zich horen. Met name het terugdringen van de CO2 –uitstoot, door energietransitie ziet toe op het beperken van de klimaatverandering, volgens het stadsbestuur. Maar is het doel van de vergaande reductie van de uitstoot van CO2 haalbaar? Groen Brabant komt tot de conclusie dat de wereld deze eeuw onmogelijk kan afkicken van fossiele brandstoffen en daarom is het zinloos voor de Europese Unie en Nederland, om die reductie uit te voeren. Is de energietransitie een vooruitgang? Worden onze economie, welvaart, het milieu en de natuur beter van die voorstellen, die in de begroting 2020 worden voorgesteld? Het antwoord is wederom nee. De maatregelen om een onbereikbaar doel te halen, leiden tot achteruitgang, daarom zou de Oosterhoutse gemeenteraad zich moeten bezinnen op het huidige klimaat- en energiebeleid.

Tot slot stelt Groen Brabant zich de vraag over de effectiviteit van het beleid. Is het beleid wat de gemeenteraad zonder ons vaststelde effectief om CO2 te verminderen? Ook hier is de conclusie dat we het paard achter de wagen spannen. We verspillen geld aan de hobby’s van de milieubeweging en het taboe op kernenergie is veelzeggend. Wat moeten we wel doen? Niet investeren in het tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot. (CO2). Want de mens kan niet aan de thermostaatknop van de aarde draaien. Wel investeren in adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering. Dit hebben we in het verleden altijd met succes gedaan. Efficiënter omgaan met grondstoffen en energie is altijd goed. Voorkomen van verspilling ook, en inzetten op innovatie. En daarover discussiëren, die keuze maken wij.

Cees Noltee