Neuzen gaan weer dezelfde kant op na ingrijpen van Rutte in de zogenaamde stikstofcrisis. De gedachte lijkt beter een gesloten front, dan een verbrokkeld slachtveld. Zo zou het ook moeten gaan in diverse andere kwesties. Dat dit anders loopt komt voornamelijk doordat in ons land het referendum een gevaar voor het ‘polderen’ van politiek en belangengroepen werd. De burger zou dat zomaar kunnen doorkruisen. Schande! Afschaffen dan maar. Zo gaat het ook met de PFAS norm; deze wordt aangepast tot het niet meer schadelijk is voor het milieu (daarna kan er gewoon verder worden gebouwd). Echter, men weet niet hoe schadelijk PFAS precies zijn en in welke concentraties ze voorkomen en als voorzorgsmaatregel wordt er een ondergrens ingevoerd. Maar in de praktijk zijn we allemaal misschien al tientallen jaren met de PFAS stoffen in aanraking geweest. Waarom niet eerst wachten tot je weet welke waarde daadwerkelijk schadelijk is?

En wat denkt u hoe het zou moeten gaan in de CO2 kwestie? Moest het stadsbestuur niet eerst aan de burgers vragen of zij van het gas af wilden en dit dan meedelen op de afgelopen buitengewone ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten? Zeker gezien het grote belang voor onze burgers moeten de financiële condities voor de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen voor de eigenaren aantrekkelijk en rechtvaardig zijn. Het stadsbestuur heeft dit bewust niet gedaan omdat zij alle kaarten heeft gezet op duurzame energie, wind en zon. Voor de helft van de Oosterhouters wordt stroom i.p.v. een basisvoorziening een luxe product. En burgers met lage inkomens zijn de klos. Om maar niet te spreken over hen die vanwege oudere slecht geïsoleerde woningen extra leningen moeten afsluiten. Dat is nu het verschil!

Cees Noltee