Het is een feit dat Nederland uit zijn voegen barst, ook Oosterhout. Er zijn bijvoorbeeld onvoldoende woningen beschikbaar. Scholing, gezondheidszorg, ouderenzorg en de handhaving van regels en wetten kraken evenzeer. De wegen zijn overvol en het openbaar vervoer is aan zijn grenzen van mogelijkheden. Een huis kopen is lang niet altijd een goede investering meer. De betaalbare huizenmarkt bestaat in Nederland niet.

Ook is er wat Oosterhout betreft in het afgelopen jaar sprake van een aanzienlijke toename van 393 inwoners, het zogenaamde vestigingsoverschot. Dit overschot kon toenemen doordat er 200 nieuwbouwwoningen gereed zijn gekomen. Je kunt je in deze afvragen of bouwen voor zo'n aanzienlijk vestigingsoverschot wel een goede zaak is. Niet alleen omdat er veel eigen jongvolwassenen staan te schreeuwen om een huis in Oosterhout. Behoudens het feit dat er haast geen betaalbare koopwoningen voor die doelgroep wordt gebouwd kan het niet gaan om te blijven bouwen voor een aanhoudend vestigingsoverschot. Want dit leidt tot serieuze problemen, zeker ook in combinatie met ander beleid, zoals hoogbouw en het uit zijn voegen barsten.

Dit en het bouwen alleen om inkomsten te genereren uit grondverkoop, WOZ bijdragen en niet te vergeten de algemene uitkering van het rijk houdt ons stadje op termijn niet leefbaar. Wellicht moeten we ons eens buigen over de toekomst en vooral de leefbaarheid van heel Oosterhout.

Cees Noltee