Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland geldt de afspraak dat er niet met te grote groepen mensen bijeen gekomen mag worden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor komen ook de vergaderingen van de gemeenteraad in het geding. Dit was te lezen in het VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) magazine nummer 6 van 3 april 2020. Wat er niet in stond is wat er gebeurt met inbreidingsplannen in binnensteden. De vraag blijft open of deze plannen niet op de schop moeten. Dit omdat juist daar grote groepen mensen dicht bij elkaar komen op diverse momenten.

Groen Brabant heeft dit naar aanleiding van de herontwikkeling van het Arendsplein in de raadsvergadering aan het stadsbestuur gevraagd. De motivatie voor deze vraag is het grote aantal (ongeveer 300) bewoners dat in de 135 appartementen komt te wonen. Het coronavirus leert ons dat verdichting nu op deze manier geen goede zaak is! Er is namelijk een samenhang tussen bevolkingsdichtheid en het aantal coronapatiƫnten: dat is logisch bij een besmettelijke aandoening!

Ook de openbare ruimte, als die er nog is na de inbreiding, moet gecreƫerd en ingevuld worden. We moeten dit combineren met een goede aanpak van hittestress. Daarbij moet uitgezocht worden welke bomen er geschikt zijn, rekening houdend met hitte en droogte. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan moet zeker nog het een en ander worden meegenomen en bediscussieerd!

Cees Noltee