Zoals u aangeeft heeft Oosterhout een stedenband met Nantong in China.Wij begrijpen dat dit onder meer bedoeld is om handelsmissies te ondernemen en soms over en weer culturele uitwisselingen plaats te laten vinden. De extra dimensie van economische banden stelt de Chinese Communistische Partij in staat het begrip van hun bedoelingen te manipuleren onder het mom van een vriendelijke culturele uitwisseling. Dit is een bekend patroon dat het Chinese regime steeds weer vertoont Zoals het er her en der er naar uit ziet volgens broeders en zusters aldaar moeten wij ons zorgen maken over de stedenband die Oosterhout heeft met Nantong, omdat dit de CCP in staat stelt directe invloed te hebben op beslissingen van lokale Nederlandse overheden.

Het begint met mondkapjes, maar waar het eindigt weten we niet. Gedurende 6 weken censureerde de CCP alle informatie over het coronavirus, en vervolgde ze degenen die in China probeerden het nieuws erover naar buiten te brengen. Deze acties zijn de belangrijkste oorzaak van de tienduizenden sterfgevallen wereldwijd. Het leven van de gezinnen over de hele wereld wordt nu direct bedreigd door de CCP. Wij willen het stadsbestuur met alle respect in overweging geven de zusterband van Oosterhout met Nantong serieus te herzien omwille van het toekomstige welzijn en de veiligheid van Oosterhout en onze inwoners. Wij zullen in de raadsvergadering van 21 april a.s. als het nodig is hierover een motie indienen.

Cees Noltee