Maar liefst 25 procent van het ingezamelde plastic-afval is vervuild en kan niet hergebruikt worden aldus het stadsbestuur. Zij verwachtten dat er dit jaar 2000 ton aan plastic afval wordt ingezameld waarvan 500 ton vervuild is. Dit kost de gemeenschap 625.000 euro. Het huidige systeem van plastic-inzameling levert bovendien weinig milieuwinst op, concludeert het Centraal Planbureau in een studie die pas is verschenen.

Het CPB roept daarom de overheid op om niet nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, maar te kijken naar andere oplossingen. De bijdrage van dit systeem aan de vermindering van de CO2 uitstoot is volgens het CPB gering. De uitstoot die met het recyclen wordt verminderd is ongeveer 0,1 tot 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. Groen Brabant vindt dat de gemeente niet langer moet stimuleren om zoveel mogelijk plastics in te zamelen maar, om vooral goede kwaliteit plastic in te zamelen die beter kan worden hergebruikt. Wij zijn voorstander van het nascheiden van ons afval, zeker omdat dit niet minder oplevert dan scheiding vooraf. Het industrieel nascheiden is doelmatiger en goedkoper dan scheiden door burgers. De afvalstoffenheffing zal dan in het voordeel van de burgers moeten worden aangepast. En daar staan wij helemaal achter.

Cees Noltee Groen Brabant