Het stadsbestuur heeft goed nagedacht over het maaibeleid en de gevolgen daarvan ten opzichte van het teruglopende aantal insecten in Oosterhout. Het had alleen vijf jaar eerder moeten gebeuren, is de mening van Groen Links. Ze vergeten alleen te vertellen dat de bouw van grote zonneparken, zoals de gemeente Oosterhout en zij voor ogen hebben, de nekslag wordt voor kwetsbare natuur en bodemleven. Als de gemeente velden en akkers vult met zonnecellen put dat de grond uit en het gaat hier dan om 300 duizend vierkante meter ofwel 30 hectare.

Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels die toch al zwaar onder druk staan. Je kunt het ook op je klompen aanvoelen: natuur is niet gebaat bij een blokkade van de bodem door zonnepanelen. Volgens experts kan verstoring van de bodem langdurig doorwerken tot ver nadat een zonnepark wordt afgebroken. Oosterhout zet dan gezond bodemleven op het spel. Uitgeputte grond neemt slecht water op, terwijl dat bij stortbuien door klimaatverandering steeds belangrijker is. Goed maaibeleid is leven in en op de bodem. De aanleg van velden vol zonnepanelen gaat ten koste van dier en natuur en dat is de dood in de pot.

Cees Noltee