Door alle corona maatregelen zijn mensen beperkt in staat om op vakantie te gaan, zegt het stadsbestuur. De gemeente Oosterhout wil daarom de stadsparken in en bij het centrum openstellen om te gebruiken als collectieve achtertuin. Het moet met fris schoon en heel straatmeubilair, extra groene gazons, perken vrij van onkruid en zwerfvuil aantrekkelijker gemaakt worden voor inwoners om elkaar te ontmoeten. Heel opmerkelijk dat na jaren van bezuinigingen en van praten over schoon, heel en veilig onder het mom van corona gestuurd gaat worden op beeldkwaliteit. Wij zijn benieuwd wat het uithaalt? Als de parken, en dat zou verschrikkelijk zijn, maar geen soort festivalterrein worden! Enkel een tuin of tuintje of balkon vormt een afgesloten wereldje waar je zelf zeggenschap over hebt en waar veel mensen nu extra plezier hebben aan het beetje groen wat daar groeit.

Deskundigheid in vraag?

Het stadsbestuur heeft de bevoegdheid om een bestaand bestemmingsplan zelfstandig te wijzigen. Zo ook het bestemmingsplan voor de Schransmansdreef 8 in Den Hout waarmee het aantal mestkuikens op het bedrijf bijna gaat verdrievoudigen tot 137.000. Dit bedrijf ligt pal op de grens van het natuurgebied van de Terheijdense Binnenpolder. Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Gezien de problematiek betreffende milieuaspecten als geur, fijnstof en ammoniak hebben wij de indruk dat de vergunde situatie lijkt toegerekend te zijn naar een gewenst resultaat. De gemeente Oosterhout heeft zelfs nog geen enkel beleid ontwikkeld over uitbreidingen in de agrarische sector. Het wordt de hoogste tijd om dat te gaan doen. Bovendien heeft dit plan het in zich een casus te worden als LAVI, het zou de gemeente veel geld kunnen gaan kosten als het besluit genomen is.

Hebben we die deskundigheid of niet?

Cees Noltee