Verleden week kon u in deze krant een ingezonden stuk van dhr. Kuppens lezen waarin deze rept over ruïneuze slooppartijen die het karakter en de Brabantse sfeer van Oosterhout onherstelbaar vernield hebben. Groen Brabant onderschrijft deze zienswijze. Het is een onherstelbare beschadiging van het DNA van Oosterhout. Het stadsbestuur besteedt kapitalen aan bijeenkomsten en glossy`s om het antwoord te vinden op de vraag wat het DNA van Oosterhout dan wel is. Het is bedenkelijk dat bestuurders een stad besturen waarvan ze het DNA niet begrijpen. Een stad moet kunnen ademen. Dit bereik je niet door markante gebouwen op te offeren voor stenen en hoogbouw.

Groen Brabant is de mening toegedaan dat we niet het historische karakter van de stad verder mogen aantasten. We moeten hier een goede balans in aan brengen. Om onderscheidend te zijn en te blijven is het belangrijk dat Oosterhout een welstand heeft. Puur om over de architectonische kwaliteit en identiteit van de stad te waken. Gedane zaken nemen geen keer, dat begrijpt Groen Brabant ook, maar wat we nog overhebben willen we koesteren. Stem ook daarom Groen Brabant.

Cees Noltee Groen Brabant