Om de Bergsebaan zogenaamd veilig te maken moeten er 87 bomen gekapt worden. De gemeenteraad wordt hiervan niet op de hoogte gesteld omdat het verlenen van een vergunning hiervoor een bevoegdheid is van het stadsbestuur. Het stadsbestuur neemt hiermee een onzorgvuldig en niet goed gemotiveerde besluit. Het is zorgwekkend dat in een volwaardige democratie zoals Oosterhout denkt te zijn, zoiets kan voorkomen. Normaal zou het zijn dat die vergunning pas mag verleend worden als de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het verstrekken van zo’n verklaring van geen bezwaar kan de gemeenteraad niet aan het college overdragen, wel kan de raad verklaren dat voor bepaalde projecten een verklaring niet nodig is. De coalitie partijen hebben wat dat betreft nogal wat op afstand gezet. Zo is op heel wat gebieden het beslissen op zaken uit handen gegeven. Want is hun gedachte, als je zaken uit handen geeft, kun je er niet meer op worden aangesproken. Maar als de consequenties daarvan de voorpagina halen, begint het ach en wee roepen. Groen Brabant wil bij het verlenen van omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan dat het stadsbestuur aan de raad, een verklaring van geen bedenkingen aanvraagt. Een voorstel van ons hierover werd door een meerderheid van de raad afgekeurd. Alles blijft dus bij het oude.

Cees Noltee Groen Brabant