U moet haast wel onder een steen gelegen hebben als u de verhalen over de escapades van uw burgemeester gemist heeft. Zoals in de eigen verklaring van Groen Brabant, omtrent het gedrag van burgemeester Huisman, te lezen valt kunnen we er ook weinig meer over zeggen. De vertrouwenscommissie waarin ook Groen Brabant zitting had is met handen en voeten gebonden aan een zwijgplicht. Het schenden van deze geheimhoudingsplicht is een misdrijf, dat is strafbaar gesteld met daarbij een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, of een geldboete van de vierde categorie (20.000 euro).

Waar wel vrijuit over gesproken kan worden is de informatieavond die uitleg gaf over de doorlopen procedure die tot het uiteindelijke opstappen van uw burgemeester heeft geleid. Groen Brabant heeft zich toen, op zijn zachtst gezegd, zeer verbaasd over het optreden van het stadsbestuur, die maakten zich er wel erg gemakkelijk van af, door de complete verantwoordelijkheid omtrent de herverkiezing van de burgemeester bij de gemeenteraad zelf neer te leggen. Op een vraag van Groen Brabant antwoordde het stadsbestuur en ik citeer "U de raad, als werkgever van de burgemeester, bent al langer betrokken bij het functioneren van de burgemeester. Wij hebben er moeite mee dat u de vermoorde onschuld speelt, terwijl u dit zelf ook heel goed weet," einde citaat. Hier gaat het stadsbestuur in de fout, iemand die met opzet iemands goede naam schendt, door diegene van bepaalde feiten te betichten, maakt zich schuldig aan smaad. Als dat gedaan wordt terwijl men weet dat de feiten niet waar zijn, is er sprake van laster. Zo kennen wij ons stadsbestuur niet.

Cees Noltee Groen Brabant