Omdat een meerderheid van de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven kreeg het stadsbestuur vrij baan om de Houtse Bergse Baan te verbreden. Omdat ook een meerderheid van de raad geen moeite meer heeft met het kappen van bomen heeft het stadsbestuur de vrije hand om 85 bomen te kappen voor dat plan. Met die meerderheid bedoelt Groen Brabant uiteraard de coalitiepartijen, en soms nog wat anderen. Het slaat natuurlijk nergens op om een weg door de bossen te verbreden enkel en alleen om het toegenomen verkeer te behagen en daarmee zoals zo vaak volledig voorbij te gaan aan de natuur. Dit alles in de hoop dat er op afzienbare tijd een westelijke rondweg aangelegd gaat worden. Gelukkig heeft de rechter deze zaak nu stilgelegd. Wij zijn benieuwd.

Ook benieuwd zijn wij naar de antwoorden op vragen van de grootste partij over de onkruidbestrijding e.d. Elke keer weer vlak voor de naderende verkiezingen komen zij met vragen over schoon heel en veilig. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar wel opmerkelijk, met een daarvoor verantwoordelijke wethouder. Vier jaar wordt alleen maar het hoognodige op dit vlak gedaan, en aan het eind daarvan worden er vragen gesteld. Wat te denken van de gedachte om de bewoners mee te laten werken in de onkruidbestrijding? En dat door de veranderende weersomstandigheden de onkruidbestrijding te kort schiet? Nee beste mensen dat Oosterhout niet meer kan voldoen aan het predicaat Schoon Heel en Veilig, ligt enkel en alleen aan, de grootste partij. Meer onkruid, meer werk, meer kosten. En daar willen ze juist geen geld aan uitgeven.

Cees Noltee Groen Brabant (tot nu toe de kleinste partij) maar niet lang meer.