Uiteraard heeft Groen Brabant het Beleidsplan 'ORTS op weg' gelezen. Mooi geschreven document, maar tevens een die ons tot zorgen baart. Een hoop mooie voornemens zien we namelijk al jaren bij wisselende besturen de revue passeren. Al die mooie voornemens voor lief nemend zien we toch een bepaald patroon in het verhaal. Want wat is er nu concreet gebeurd? Eind verleden jaar heeft onze gemeente bij de ORTS voor € 10.000 aan diensten ingekocht, zodat ze financieel het jaar konden uitzingen.

Dit lopend jaar spreekt het bestuur van ORTS euforisch over de weggewerkte schulden uit 2016. Tussen de regels door is te lezen dat dit is gebeurd met behulp van het ‘richtsnoerbedrag per huishouden’ die de stichting jaarlijks ontvangt. Deze gelden zijn bedoeld om uitzendingen te realiseren, niet om schulden door verkeerd beleid van te betalen. Het daardoor ontstane tekort moet nu dus door ons aangevuld worden. We staan zoals eerder gezegd wederom met de rug tegen de muur. En daar heeft Groen Brabant genoeg van. De raad wacht op het college met een voorstel en/of het college wacht op de raad of deze met voorstellen komt. Een soort van status quo waarvan Groen Brabant vindt dat deze doorbroken dient te worden. Onze neus is al blauw genoeg. Wij zullen dan ook bij de eerstvolgende raadsvergadering hierover een voorstel indienen.

Cees Noltee Groen Brabant