Vanaf het volgend jaar 2018 gaan alle sportverenigingen in de buitensporten in Oosterhout hetzelfde huurtarief betalen voor hun accommodaties. Het nieuwe huurtarief wordt 13 procent van de exploitatiekosten. Hiervoor gaat de gemeente ook een deel van het onderhoud voor haar rekening nemen. Want het onderhoud kan juist gunstig uitpakken geeft de wethouder aan, er zijn bij nogal wat clubs minder vrijwilligers en de eisen voor onderhoud zijn aangescherpt zegt het stadsbestuur. Het beleid heeft grote gevolgen voor verenigingen. Sommigen gaan er financieel op vooruit. Een viertal clubs krijgen door het rechtrekken van de huur en de nieuwe onderhoudsvergoedingen duizenden euro’s minder binnen. En komen waarschijnlijk daardoor in grote problemen. Het stadsbestuur moet naar onze mening daarom het overnemen van het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties door de clubs stimuleren. Of ze het doet is een tweede.

Binnenlands Bestuur, een blad voor onder meer gemeenteraadsleden, berichte recent over de klimaat - totalitaire ambities van de met tientallen miljarden publieke euro’s geredde ABN Amro. De bank draagt de overheid nu op om huizeneigenaren te dwingen zich in de schulden te steken en een lening te nemen bij klimaat bezorgde bankiers. Huiseigenaren moeten desnoods tot verduurzaming gedwongen worden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen bedelen bij het Rijk al om jaarlijks 300 miljoen euro gratis bij burgers afgeperst geld extra. Daarmee willen zij ondermeer de Elektriciteitswet artikel 9e zo aanpassen, dat je als burger geen enkele inspraak meer hebt: waar je dat dankzij de permanente Crisis en Herstelwet in ons Noord Korea aan de Noordzee toch al niet meer had.

Cees Noltee Groen Brabant