Op 27 juni jl. heeft de raad de nota Binnenstadsvisie vastgesteld. Groen Brabant maakt zich zorgen over de vastgoedeigenaren die de overhand dreigen te krijgen in onze binnenstad. Onder de vastgoedeigenaren (winkels) bevinden zich ook beleggers in stenen, waaronder pensioenfondsen. Voor beleggers in stenen telt maar een ding: de waarde van deze stenen mag niet dalen. Binding met een stad waarin ze hun geld veilig stellen ontbreekt. Dit gegeven is een van de redenen waarom er weinig tot geen beweging komt in het aanpassen van de huren in belegpanden wanneer de tijd daar om vraagt. Tevens vroegen wij aandacht voor een fatsoenlijke afwikkeling met winkeliers die op de nominatie staan om hun panden op te moeten geven. Deze vraag was tegen het zere been van het stadsbestuur.

Ondanks een bijlage die over planschade rept, en die vreemd genoeg in de nota detailhandelvisie verstopt zat, waren zij niet voornemens om daar op in te gaan. Het moest immers een avond van ‘kijk ons eens goed bezig zijn’ en ‘oude jongens krentenbrood’ worden. “De bijlage planschade hebben we erbij gedaan omdat het misschien leuk voor de raad is om te weten dat fikse schadevergoedingen ook tot de mogelijkheden behoren.” Dat was zo`n beetje de strekking van het antwoord van de wethouder OR op onze vragen over deze. Het stadsbestuur sprak liever over transformeren van bestaand aanbod. Klinkt lief, maar het betekent niet meer dan wegbestemmen. Als je winkels transformeert tot openbare ruimte bestem je nog steeds winkelpanden weg. Belanghebbende die maanden na het openbaar maken van de Binnenstadsvisie in de zenuwen hebben gezeten verdienen een eerlijk antwoord; en geen stadsbestuur dat bang is om aan populariteit te verliezen. Groen Brabant houdt niet van deze woordspelletjes, we hebben daarom tegen dit plan gestemd.

Cees Noltee Groen Brabant