Wij zijn warme voorstanders van nascheiding van ons afval, zeker omdat wij al vaker vernomen hebben dat dit helemaal niet minder oplevert dan scheiding vooraf. En scheiding vooraf begint behoorlijk irritant te worden, zeker als je in een appartement woont. Maar ook in laagbouw is dit niet het aller-gemakkelijkste wat er is. Een vuilnisbak voor het restafval, een bak voor groenafval een bak voor papier en een zak voor plastic, En niet te vergeten een bak voor het glas dat we ook nog eens zelf naar de glasbak moeten brengen. Waar moet je die bakken in hemelsnaam overal laten. Het is in Oosterhout ook nog eens een crime omdat de inwoners per gewicht moeten betalen. Dan kun je wachten op illegale dumpingen.

Zoals het stadsbestuur aangaf gaat het om een hoeveelheid straatafval van 350 ton, daar is de dumping in bermen en in het overige groen niet bij meegenomen. Naar onze mening komen we dan op een kleine 500 ton zwerfafval. De doelstellingen die de gemeente heeft gesteld, de hoeveelheid niet herbruikbaar afval fors terugdringen, kan ook zonder weerstand van de burgers bereikt worden. Duurder hoeft het niet te worden, ook nu wordt er meer, 40 euro per huishouden per jaar, uitgegeven dan huishoudens betalen. Dit aan onder meer handhaving, onderzoek, investeringen in aangepaste systemen, voorlichting en dure camera’s. Naar onze mening is de huidige manier van scheiden te complex, maar ook te duur.

Cees Noltee Groen Brabant