Het beleid van Oosterhout is er nog steeds op gericht om tot een dividenduitkering bij Brabant Water te komen. Groen Brabant blijft op het standpunt staan dat ons waterleidingbedrijf Brabant Water een maatschappelijke onderneming is. Zij hoeft alleen winst te maken voor de nodige investeringen. De meer opbrengst van het bedrijf moet naar onze mening regelrecht terug aan de burgers worden gegeven. Dus niet zoals de gemeente Oosterhout dit wil, via een omweg aan de gemeente, voor de burgers. Dit dan door middel van dividenduitkering.

De belangrijkste reden dat Brabant Water nu geen dividend uitkeert heeft diverse redenen. Buiten dat zij een maatschappelijke onderneming is hebben aandeelhouders niet betaald voor hun aandelen, ook Oosterhout niet. De bedrijven die in 2002 fuseerden tot Brabant Water hebben hun aandelen om niet verstrekt, net als Brabant Water zelf. Normaal gesproken hebben aandeelhouders risicodragende investeringen gedaan, dus verwachten zij een bepaald rendement terug. Die situatie ligt bij Brabant Water anders. Echter rupsje nooit genoeg Oosterhout bij monde van de toenmalige wethouder van financiƫn van de VVD wil omdat zij formeel het recht hebben dividend te eisen, dividend hebben. Nu laten zij een commissie van wijze mannen hierover advies uit brengen. En de burger die middels de tarieven heeft gezorgd voor het eigen vermogen van Brabant Water wordt weer met lege handen weggezet.

Cees Noltee Groen Brabant