Het stadsbestuur vond bij het opstellen van het bestemmingsplan dat de nieuwe wijk Wilhelminahaven aan de Bredaseweg geen onaanvaardbare gevolgen had voor de doorstroming van verkeer op de Bredaseweg. Uit cijfers van de gemeente maakte de Raad van State echter op dat de Bredaseweg nu al regelmatig vaststaat. En daar komt na de aanleg van de nieuwe wijk ongeveer een kwart aan extra auto’s bij. Diverse partijen waaronder ook Groen Brabant, en nogal wat burgers hebben dit al eerder aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt. En wat doet ons stadsbestuur, zij maken theater in de raad en in Den Haag, en draaien na die uitspraak 180 graden om.

Zij komen met een fake oplossing en zetten de stoplichten op de Bredaseweg langer op groen, waardoor nu op andere straten overlast van verkeer zal gaan dreigen. Dit is hetzelfde als je jas aan je jas ophangen in plaats van aan de kapstok. Volgens ons zou het beter zijn om bij de aanleg van de Wilhelminahaven te komen tot minder woningen, zodat er meer openbaar groen en grotere tuinen aan de huizen komen. En wat te denken van minder bouwlagen in het plan. Dat is pas goed voor Oosterhout!

Cees Noltee Groen Brabant