De Raad van State heeft het plan voor de bouw van tachtig recreatiewoningen in de Bergvlietse bossen goedgekeurd. Op zich is dit plan wat betreft het ruimtegebruik beter dan het vorige, waarin 240 stacaravans konden staan, maar waarmee de groene uitstraling van de natuurcamping wel behouden bleef. Het stadsbestuur is wel zeer blij met deze uitspraak. Zij vinden het goed voor het voorzieningenniveau in Oosterhout, en het maakt Oosterhout toeristisch-recreatief nog aantrekkelijker.

Waar en wanneer hebben we dit eerder gehoord van onze bestuurders. Was dit bij het Bestemmingsplan Everdenberg dat op diverse punten strijdig is met de Verordening ruimte van de Provincie? En bij de plannen om Arendshof 2 te bouwen? Volgens ons werd er toen al van diverse kanten gewaarschuwd dat Oosterhout daar te klein voor was. Ook toen al duwde het stadsbestuur dit plan door, onder het mom dat het goed was voor Oosterhout. Nu vinden velen het mes zetten in Arendshof een onrealistisch plan, en er zit bovenal geen onderbouwing in. Erger nog is, dat het misschien wel een goede visie is maar wie gaat dit betalen. Het stadsbestuur van Oosterhout? Wat Groen Brabant betreft niet, wij steken daar geen euro van de gemeenschap in. Er zijn ook andere alternatieven, in Leuven neemt bijv. het aantal langdurige leegstaande winkelpanden af, mede dankzij het opleggen van leegstandsboetes aan vastgoedeigenaren. Wellicht dat dit ze ertoe brengt om hun panden tegen aanvaardbare prijzen te verhuren. Want veel winkeliers maken te weinig omzet en kunnen geen hoge huur betalen.

Cees Noltee Groen Brabant