Door overdrijving iets belachelijk maken, dat vond het stadsbestuur van de vraag van Groen Brabant naar meer controle uren voor minimale handhaving op bedrijven. De hele gemeenteraad met inbegrip van de zogenaamde milieupartijen gaven geen steun aan die oproep om meer en beter te controleren. Men vond dat 1738 bedrijven regelmatig gecontroleerd kunnen worden door zegge en schrijven twee controleurs. Men vergeet dat dit een onmogelijke opdracht is, en dat er daarom maar steekproefsgewijs aan handhaving wordt gedaan waarbij maar 25% wordt gecontroleerd.

Het stadsbestuur maakt van zichzelf een karikatuur, ze roepen tegen beter weten in dat het aantal uren voor handhaving genoeg is. Terwijl uit onderzoek gebleken is dat de huidige handhavingcapaciteit onvoldoende blijkt te zijn om aan het minimale niveau te kunnen voldoen. En dat aan dat handhavingniveau een bepaalde personeelsformatie en een zorgplicht vastzit. Daarom moeten voldoende middelen op de begroting geplaatst worden voor bekostiging en instandhouding voor gemeentelijke handhavingformatie. Groen Brabant vindt dat op veiligheid niet kan worden afgedongen. De keuze van het college om voor de taken die Oosterhout zelf doet geen kwaliteitseisen vast te leggen betreuren wij ten zeerste. Goede bescherming van de burger moet ten alle tijde overeind blijven, en niet worden opgehangen aan grootschalige bezuinigingen.

Cees Noltee Groen Brabant