Geniet u ook zo van de natuur? De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Want een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Iedereen weet het eigenlijk wel, roken in een droog bos mag niet!. Een weggeschoten peuk is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Het roken in de bossen in Oosterhout is de afgelopen jaren verboden geweest middels de APV, de plaatselijke verordening. Maar dit is in de afgelopen raadsvergadering verandert, omdat het stadsbestuur van mening is dat eigenaren van bossen en natuurgebieden zelf een verbod moeten regelen op het roken. Ze hebben de raad geadviseerd het rookverbod in bossen te schrappen.

Dit houdt in dat burgers gewoon in bossen en natuurterreinen mogen roken als ze dat willen. Dit slaat natuurlijk nergens op en is weer zo’n actie van ons stadsbestuur om meer mogelijk te maken met minder regels. Wil je natuurbrand voorkomen dan moet je maatregelen op voorhand nemen, want 70% van de natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Je moet een algemeen rookverbod in Oosterhoutse bossen in de periode van maart tot en met september een feit laten worden, middels de APV. Zo’n verbod schept duidelijkheid, en is effectief.

Cees Noltee Groen Brabant