Energiebesparingen zijn goed voor de portemonnee van huurders en gaan klimaatverandering tegen laat Thuisvester optekenen in dagblad BN de Stem. Om energieneutrale woningen te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten gaat Thuisvester gebruik maken van zonnepanelen en de bijbehorende salderingsregeling waarmee overtollige zomerstroom gratis ingeruild kan worden voor dure winterstroom. Omdat een salderingsregeling niet op grote schaal vol te houden is, wordt momenteel de slimme meter uitgerold. Vanaf 2022 wordt de salderingsregeling vervangen door flexibele tarieven voor stroomafname en stroomteruglevering.

Het resultaat hiervan kan zijn dat de energierekening flink zal oplopen. De huurder van die energie neutraal woningen betaald geen geld meer voor energie, maar wel een vergoeding die ongeveer 20 procent lager is dan zijn huidige energierekening, voor de investering van Thuisvester. Na 2022 wordt alles anders. Gezien de beperkte financiële draagkracht van de huurderspopulatie wordt na die datum een financiële ramp verwacht voor de betreffende huishoudens. Ook de uitstoot van CO2 wordt met deze maatregelen niet opgelost, met een beetje pech wordt er door zonnepanelen meer fossiele energie verbruikt dan ze ooit aan duurzame energie kunnen opwekken. Maar ook een zonneboiler geeft een CO2 uitstoot die 220 maal hoger is dan een waterbesparende douchekop. Hoezo koploper?

Cees Noltee Groen Brabant