Afgelopen week in de raadsvergadering maakte Groen Brabant zich bij het agenda-punt uitvoeringsparticipatie en toekomst WAVA nogal zorgen over de voornemens om bij WAVA vluchtelingen en /of statushouders onder te brengen. Deze zorgen uitten zich onder meer in het stellen van vragen aan het stadsbestuur hoe het dan verder gaat met de aandacht voor de mensen die nog in de SW zitten? En of de begeleiding van WAVA daar wel is op ingericht? Om hoeveel statushouders en/of vluchtelingen het dan wel gaat? Met andere woorden accordeert het een wel met het ander? Hierin stond Groen Brabant die avond helemaal alleen.

De tomatenpartij die altijd prat gaat over hun sociale insteek hield haar mond stijf dicht. Bang dat ze het stadsbestuur in de wielen zou rijden. Wel werd de zorg van Groen Brabant voor de zwakkeren in de samenleving aangegrepen om ondergetekende op social media weg te zetten als vreemdelingenhater (Xenofoob). Bovendien wist Alexandra Beekers van de SP schijnbaar niet waar het in de nota over WAVA over ging. Zie ook onderstaand bericht op face book.

xenofoob

 

Cees Noltee Groen Brabant