Schoon Heel en Veilig is nog steeds de slogan van het stadsbestuur. Maar wie het wil zien, merkt, dat in en rondom Oosterhout de uitvoering van deze slogan maar gedeeltelijk opgaat. In Slotjes Midden, en de Besterd bijvoorbeeld, maar ook in Oosterheide is het in sommige brandgangen een behoorlijke rotzooi. Hier ligt een taak voor de gemeente. Experimenten laten zien dat als de overheid vaak schoonmaakt, burgers de boel in de openbare ruimte ook schoner houden door minder te dumpen. Want vuil leidt, tot nog meer vuil.

Ook de meeste recreatieve fietspaden in het buitengebied worden slecht onderhouden. Het is wachten op ongelukken door loszittende tegels en wortelopdruk bermpaaltjes zijn niet meer te zien in het duister. Bermen aan randen van wijken worden haast niet opgeschoond. Het busstation aan de Leijsenhoek is flink vervuild, de gemeente die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud legt de bal bij de gebruikers. Ga zo maar door. Groen Brabant krijgt zachtjes aan de indruk dat het stadsbestuur zich aan het terugtrekken is om de boel de boel te laten. Hiermee leggen ze het probleem neer bij de burgers van Oosterhout. Het wordt hoog tijd volgens ons, dat er een uitvoeringsplan Schoon komt. Met daarin een aanpak dat zich enkel richt op de hele reinigingsketen voor heel Oosterhout. Meer reinigers, innovatiever reinigen, meer afvalbakken herkenbaar en zichtbaar geplaatst in de openbare ruimte. Minder zwerfafval en als sluitpost het handhaven van de regels.

Cees Noltee Groen Brabant