Als je klimaatafspraken maakt net zoals ons stadsbestuur en ze serieus neemt dan kun je landelijk gezien vliegvelden niet meer uitbreiden. Immers vliegtuigen zullen tot in lengte van jaren nog uitsluitend op fossiele brandstof vliegen. Meer vlieguren is meer CO2 uitstoot, terwijl het stadsbestuur minder wilt. Een alternatief is er eenvoudig niet, en wie zijn zij om bijv. Oosterhouters hun vliegvakantie te misgunnen. Duurzamen kun je geen seconde serieus nemen, al doen ze dat zelf heel erg.

De meeste duurzamen parodiëren zichzelf in daden en uitspraken. Zo hebben ze ambities opgenomen in de duurzaamheidagenda over windmolens waarbij het uitgangspunt is dat de lusten en lasten daarvan zoveel mogelijk in Oosterhout blijven. Vergeten wordt daarbij dat een bekende wet in de economie is die van toenemende, afnemende en negatieve meer opbrengsten. Windenergie is inmiddels in de fase van negatieve meeropbrengsten terecht gekomen. Dat wil zeggen dat naarmate er meer windturbines bijkomen, de kortsluiting tussen het aanbod van stroom, en de vraag naar stroom, steeds groter wordt, tot de zaak vastloopt. Wanneer zullen we als Oosterhout ons lesje geleerd hebben, en de conclusie trekken, dat we met uitbreiding van windmolens moeten stoppen. Het stadsbestuur wil onder het mom het is goed voor Oosterhout, toch hiermee doorgaan.

Cees Noltee Groen Brabant