Het was weer zover. In het weekend kwam een oude dame bij me aan de deur. Ze vertelde me dat ze zo veel last had gehad van het feest in het Lukwelpark. Los van het extra lawaai, het feit dat je bank en je bed meetrillen maakt het extra moeilijk dit te negeren, vertelde ze. Ik heb haar vertelt dat dit meetrillen wordt veroorzaakt door de bastonen, die ook nog eens verder dragen en minder gedempt worden door de gevels. Meer mensen hebben meer last dan de specialisten hebben berekend. Het ergste van dit alles is dat het nooit wetenschappelijk vastgesteld is of de geluidbelasting in woningen met zulke zware bassen nog duldbaar is. Hoeveel dB(c), bastonen, er in de woningen terechtkomt, daar heeft ons stadsbestuur ook geen idee van. Er wordt binnen het beleid gehandeld, binnen de norm gedraaid, dus de klachten zijn altijd ongegrond. De vraag of het duldbare is overschreden kan niet worden beantwoord.

Ons inziens moet er iets veranderen. Festivalorganisatoren beseffen onderhand dat ook zij uiteindelijk gebaat zijn bij heldere normen. Want het ontbreken van duidelijke normen voor de belasting in dB(c) ,bastonen, en het ontbreken van betrouwbare meetmethoden en instrumenten daarvoor zorgt voor veel onduidelijkheid. Maar ook voor overlast voor omwonenden. Festivals willen de bastonen steeds verder intensiveren en handhavers weten niet wat precies acceptabel is. Groen Brabant ziet al deze praktische bezwaren als een probleem van de festivalorganisaties en niet, zoals in al die jaren het probleem van de omwonenden. Wij willen dat de inwoners van Oosterhout door het stadsbestuur via duidelijke geluidsnormen beschermd worden tegen onduldbare overlast van bastonen, zonder de evenementen onmogelijk te maken.

Cees Noltee Groen Brabant