Een zeer grote meerderheid uit de gemeenteraad wil een speelplek voor kinderen in het Slotpark aan laten leggen. Op zich zou dit geen slechte zaak zijn ware het niet dat het Slotpark onder zware druk staat, en dat er andere plaatsen te vinden zijn die beter geschikt zijn voor speeltuinen. Het is niet voor niets dat Groen Brabant geen voorstander is van dit voorstel, wij baseren ons op in vrijheid gewonnen inzichten. Het Slotpark is een imposant stukje Oud Oosterhout, met zware bomen in een mooie rustig omgeving. In het Slotpark staat een muziektempel en het bevrijdingsmonument. Het Slotpark wordt gedurende het jaar voor verschillende evenementen gebruikt waaronder het jaarlijkse Parkfeest en de kermis.

Ook wordt op Koningsdag in het Slotpark de Vrijmarkt gehouden. Het Slotpark is sinds 1967 als Rijks beschermd Stadsgezicht benoemd. De gemeente is verplicht om voor een gebied dat als beschermd stads of dorpsgezicht is aangewezen een zogenoemd beschermend bestemmingsplan op te stellen. In zo’n bestemmingsplan staat, hoe tuinen, parken, open terreinen en groen gebruikt mogen worden. Naast deze gebruikelijke voorschriften moeten er in dat plan ook zogenaamde regels staan om de waardevolle historische en ruimtelijke karakteristiek van het gebied te beschermen. Wij willen dat het stadsbestuur zich aan deze regels houdt en de Slotparken beschermt en in stand houd, ze zijn te waardevol om te laten versloffen.

Cees Noltee Groen Brabant