Bewoners van het appartementencomplex aan de Noordoostkant van de Put van Caron zijn, omdat ze te ver van de horecaonderneming het Houtse meer wonen geen belanghebbenden, aldus het stadsbestuur. Deze bewoners snappen het niet dat het gemeentebestuur hun klachten over de licht- en geluidoverlast van de horecaonderneming niet serieus neemt. Volgens de regels moet deze onderneming na 22.00 uur gesloten zijn, en mag er geen versterkte muziek op het terras aan de plas gemaakt worden. Naar het schijnt wordt met die regels niet zo nauwkeurig omgegaan en laat handhaving daarop te wensen over. Omdat de horecagelegenheid verdiept is aangelegd, met om de parkeerplaats heen een aarden wal met een groenvoorziening, worden de ecologische waarden en kenmerken opgesteld door Natuur Netwerk Nederland door het geluid en het licht niet aangetast.

Dit komt mede door dat vogels e.d. minder last hebben van laagfrequente geluiden zoals dreunende bassen van muziek. Echter mensen hebben van die bassen overduidelijk wel last, daarbij komt ook nog dat water zoals het wateroppervlak van de put van Caron veel minder geluidsenergie absorbeert dan een zachte bodem. Met andere woorden, water is een geluidsdrager en brengt het geluid verder dan normaal. Hier moet je meer dan gemiddeld rekening mee houden. Als je op het terras van het Houtse Meer zit te praten hoor je dat namelijk aan de overkant van de plas bij het wooncomplex, maar het stadsbestuur is daar niet van te overtuigen. Ik stel voor dat het stadsbestuur voortaan haar besloten vergaderingen op het terras van het Houtse Meer gaat houden, dan weten de burgers gelijk hoe amateuristisch het er in Oosterhout aan toe gaat. Want wordt het geen tijd dat we eens op houden met die kermisachtige toestanden in Oosterhout.

Cees Noltee Groen Brabant