Omwonenden van het voormalig MPO terrein waar uitbreiding en hoogbouw van 40 meter zou moeten komen, zijn in verzet gekomen. Zij gingen naar het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Raad van State. De gemeente trok daar aan het kortste eind en moet nu haar huiswerk overdoen. De leider van de grootste fractie in de raad ging er vanuit dat die onderzoeken naar verkeer en windhinder uitgevoerd konden worden na vaststelling van het bestemmingsplan. Hoe naïef kun je zijn? Enkel jaren geleden is een voorstel van Groen Brabant over de vraag, onder welke voorwaarden, er wel of geen hoogbouw moet komen in Oosterhout, door de raad aangenomen.

Die voorwaarden zijn, laat een verdichtingstudie uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Hierbij moeten zaken zoals, windhinder, privacyaantasting, invloed op het verkeer, bezonning, schaduwwerking, marktvraag en of er sprake is van een verantwoorde combinatie tussen bebouwing en de omgeving aan de orde komen. Dit voorstel is als wijziging in de woonvisie van onze stad opgenomen. Je zou dan denken dat met deze zaken het een en ander is gedaan, maar nee hoor. Alles gaat gewoon zijn gangetje. Bezwaarmaker en fractievoorzitter van de VVD wilde niet reageren op het feit dat hij zijn eigen belang (geen hoogbouw in zijn achtertuin) hoger schat dan hoogbouw in andermans tuin. Natuurlijk geldt ook voor hem dat het hemd nader is als de rok, ofwel, eerst oomke, dan oomkes kinderen.

Cees Noltee

Groen Brabant