De Praxis wil graag verhuizen naar de Meerstoel. Het stadsbestuur wat uitbreidingen betreft niet te lui, reageerde gretig op de aanvraag van de Praxis om te verhuizen. Vooral toen Praxis aangaf bij het niet honoreren van hun verzoek, uit Oosterhout te zullen vertrekken, en dat is niet goed voor Oosterhout aldus het stadsbestuur. Dit laatste is natuurlijk om het maar eens netjes te zeggen grote kul en bluf. Alsof ook maar een gewone Oosterhouter er slechter van zou worden als de Praxis zou blijven zitten waar ze zitten. In de nabijheid van de plaats waar de nieuwe Praxis zou moeten komen is een LPG- tankstation gelegen, aan de Europaweg 15a. Dit station is een groot risico. Daarom is er advies gevraagd aan de Regionale Brandweer die in dit soort zaken een wettelijke adviestaak heeft en deze aanvraag moet toetsen aan wettelijke normen.

Uit die toets blijkt dat het groepsrisico fors is en dat een ongeval op het tankstation grote onrust en maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken bij de directe omgeving van het tankstation. De zelfredzaamheid voor het Bouwcentrum Praxis is als matig te beoordelen, en zelfs als slecht voor de overige bedrijven en woningen. Het nieuwe centrum bevindt zich bovendien voor het worstcase scenario helemaal binnen de contour waar 100% sterfte op treedt. Het aantal aanwezigen binnen een straal van 500 – 700 meter is fors. Met name minder zelfredzame personen kunnen niet eenvoudig binnen 15 minuten op een veilige afstand zijn. Aldus het advies van de Brandweer Midden en West Brabant. Vanuit de gedachte dat een risico bestaat uit de kans maal het effect wordt het risico gereduceerd door de kans te verkleinen en/of de effecten te verkleinen. Wij kiezen dan voor de effectiefste oplossing in deze en dat is de kans verkleinen. Helaas staan wij daar weer alleen in, de rest en het stadsbestuur nemen het niet zo nauw met risico’s voor de burger.

Cees Noltee Groen Brabant