Geluidruimte is in Oosterhout niet altijd beschikbaar, zoals blijkt bij het houden van festivals. Er is dan namelijk sprake van tegenstrijdige belangen. Nog al wat Oosterhouters trokken aan de bel vanwege geluidsoverlast van Oosterhout Live. Uit metingen bleek weliswaar dat de normen niet waren overschreden, maar dan toch. Geluid is een van de kanten die de beschikbaarheid van de ruimte bepalen. Om geluidruimte goed te kunnen beheren is meer nodig dan, het zich houden aan een vergunning. Met andere woorden bij het organiseren van evenementen en dan vooral in de binnenstad zoals in het Lukwelpark is bescherming van bewoners tegen geluidhinder net zo belangrijk als het maatschappelijk belang. Of zoals iemand onlangs opmerkte “ het is de kunst om van geluidsoverlast een buurtfeest te maken”.

Groen Brabant wil zover niet gaan. Wij willen aangeven dat met een gepaste geluidssturing het mogelijk moet zijn om overlast te beperken en gelijktijdig, de beleving van de bezoekers, te optimaliseren. Het is namelijk zo, dat als geluid de juiste richting ingeduwd wordt, er gelijk ook voor wordt gezorgd, dat de muziek op de plaats van een evenement, perfect van volume en klank is. Maar dat ook de overlast buiten de plaats minimaal blijft. Hierin is vooral een taak weggelegd voor het stadsbestuur. Als zij die taak niet op zich neemt, ontloopt zij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van alle burgers.

Cees Noltee Groen Brabant