Als het stadsbestuur het werk van de Amerikaanse Nobelprijs econoom Georg Akerlof had gelezen hadden ze geweten dat je informatie meteen moet delen met je achterban. Een bevlogen en betrokken stadsbestuur buit zijn informatie voorsprong uit door deze openbaar te maken naar de gemeenteraad. En dat doen ze hier nu juist niet, om maar een paar voorbeelden te noemen: Oosterhout gaat de jeugdzorg voor jeugdvolwassenen uitbreiden. Het stadsbestuur ging er de afgelopen raadsvergadering niet verder op in, maar een dag later geeft zij aan BN de Stem wel een toelichting.

Over de duidelijkheid van de toekomst van de brandweerpost in Den Hout geeft het stadsbestuur aan dat de post Den Hout ook na 2019 blijft bestaan. Sterker nog die post wordt zelfs steeds belangrijker. Wat dit belang dan wel kan zijn daar wordt met geen woord over gerept. Op de vraag van Groen Brabant waarom het stadsbestuur dit dan zegt, krijgen we als antwoord dat ze daar hun reden voor hebben. Ietwat narrig houden ze vervolgens de kaken stijf op elkaar, een goede autoverkoper zou dat volgens ons beter doen. Soms verlang je naar een paar goede autoverkopers in het stadhuis in plaats van carrière politici.

Cees Noltee Groen Brabant