Om te genieten van cultuur hoeft u in Oosterhout niet eens uit de luie stoel te komen. Elke inwoner betaalt gewild of ongewild het dure toegangskaartje om de klucht die zich in de Pannehoef afspeelt verplicht te aanschouwen. In deze klucht wordt opgevoerd hoe men door slecht of naïef gedrag in de moeilijkheden kan raken en wat er gedaan dient te worden om er weer uit te komen. Net als in de tijd van Bredero, eeuwen geleden al. Vele bestuurders zijn ten tonele verschenen, en ook weer net zo snel uit de spotlights verdwenen. Ook de al jaren durende inbreng van een gemeentelijke ambtenaar, die dan weer voorzitter of dan weer adviseur van het zoveelste bestuur is, heeft het tij niet kunnen doen keren. De nota van de 1,1 miljoen toegekende euro’s voor de renovatie van PH2 is nog niet opgedroogd of er moet al weer 2 ton extra bij.

Daar zou de raad dan deze maand over moeten beslissen. Maar nu heeft het stadsbestuur ineens plankenkoorts gekregen, en wil dat het voorstel van de agenda gaat. Over de verkiezingen heen tillen wordt dit ook wel genoemd. Dan wordt bij een eventuele herverkiezing die 2 ton alsnog snel overgemaakt. Groen Brabant is het beu om steeds in herhalingen te moeten vervallen en wat ons betreft mag het doek vallen. Daarvan kan het stadsbestuur zichzelf een mooi boetekleed van aan laten meten en aan de vrijwilligers die voorheen het veld hebben moeten ruimen vragen of ze a.u.b. bereid zijn weer plezier in het gebouw te brengen. En dan alleen valt er met ons over extra geld voor de renovatie te praten.

Cees Noltee Groen Brabant