De bewoners van de wijk Oosterheide zijn niet goed gehoord over de opvang van jonge vluchtelingen in het UWV gebouw aan het Paterserf. Want wat zijn de feiten: Het opvangmodel voor jonge vluchtelingen is per 1 januari 2016 veranderd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. (COA) Tot 2016 werden jongeren opgevangen van 13 tot 18 jaar. In het nieuwe opvangmodel gaat het om jongeren van 15 tot 18 jaar. Voorheen verbleven jonge vluchtelingen maximaal 3 maanden op een opvanglocatie waarbij mensen van het COA en jeugdbeschermers van stichting Nidos bekeken wat de beste opvangvorm was voor een jongere.

In het nieuwe opvangmodel wordt het verblijf op de opvanglocatie verkort naar 7 weken. Dat houdt in dat in twee jaar tijd 1000 verschillende jongeren gaan passeren, dat is nogal wat. Het gaat hier om een verdubbeling van het aantal jonge vluchtelingen zoals eerder was afgesproken. Volgens het stadsbestuur is het COA zover nog niet. Maar is het soms zo dat het stadsbestuur niet goed op de hoogte is van het nieuwe beleid van COA? Overigens vindt het stadsbestuur wel dat je er niet aan moet denken dat zeventig jongeren twee jaar lang op dezelfde locatie blijven. Dat zouden zij heel erg vinden! Heel wat mensen in Oosterheid vinden dat ook. Groen Brabant wilde daarom enkel opvang voor een jaar. Het stadsbestuur had daar echter geen oren naar. Jammer want de wijk heeft al veel te verduren. Ga maar eens luisteren en kijken in en om Zuiderhout wat daar allemaal gebeurt na sluitingstijd, ook dat is een feit.

Cees Noltee Groen Brabant